Αρχική » ΕΚ: 5 δισ. ευρώ σε χώρες της ΕΕ για να μετριάσουν τον αντίκτυπο του Brexit
Οικονομία

ΕΚ: 5 δισ. ευρώ σε χώρες της ΕΕ για να μετριάσουν τον αντίκτυπο του Brexit

Τη θέση της για το Brexit Adjustment Reserve (BAR) υιοθέτησε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με το τελικό σχήμα του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου.

Το σχέδιο της έκθεσης εγκρίθηκε με 35 ψήφους υπέρ, μία κατά και 6 αποχές.

Το ταμείο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώθα συσταθεί ως ειδικό μέσο εκτός των ανώτατων ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 .

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διατεθούν οι πόροι σε τρεις δόσεις:

– προχρηματοδότηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δύο ίσες δόσεις των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021 και 2022 ·
– το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2025, στη των δαπανών που αναφέρθηκαν στην Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προχρηματοδότηση.

Μέθοδος κατανομής

Σύμφωνα με αυτή τη νέα μέθοδο, η Ιρλανδία θα είναι μακράν ο μεγαλύτερος δικαιούχος σε απόλυτους όρους, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Επιλεξιμότητα κεφαλαίων

Σύμφωνα με την πρόταση του Κοινοβουλίου, το αποθεματικό θα υποστηρίξει τις δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 που πρότεινε η Επιτροπή.

Η επέκταση θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να καλύψουν τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, την 1η Ιανουαρίου 2021, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις του Brexit.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να αποκλειστούν οι χρηματοοικονομικές και τραπεζικές οντότητες που επωφελούνται από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ από την υποστήριξη της BAR.

Για να είναι επιλέξιμα για ενίσχυση, πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα σε σχέση με την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για:

  • ΜΜΕ και αυτοαπασχολούμενοι για να ξεπεράσουν το αυξημένο διοικητικό φόρτο και το λειτουργικό κόστος
  • Αλιεία μικρής κλίμακας και τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου (τουλάχιστον 7% της εθνικής κατανομής για τις ενδιαφερόμενες χώρες), και
  • Να βοηθήσει τους πολίτες της ΕΕ που έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο να επανενταχθούν.

Δηλώσεις

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια της ΕΕ φτάνει στις χώρες, τις περιφέρειες, τις εταιρείες και τους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από το Brexit. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που ήδη υποφέρουν από την κρίση COVID-19 δεν πρέπει να πληρώσουν δύο φορές για την καταστροφή του Brexit. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το αποθεματικό είναι τόσο σημαντικό και πρέπει να εξοφληθεί το συντομότερο δυνατόν, βάσει στατιστικών και μετρήσιμων δεδομένων», δήλωσε ο εισηγητής του Pascal Arimont (EEP, BE).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Younous Omarjee (Αριστερά, FR), δήλωσε: «Η επιτροπή έχει δείξει αξιοσημείωτη ενότητα. Έχουμε τροποποιήσει τον κανονισμό για να τον καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό, όσο το δυνατόν πιο κοντά στις προσδοκίες των περιφερειών και των τομέων που επηρεάζονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε γρήγορα και αναμένουμε από το Συμβούλιο να επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα και, ως εκ τούτου, να είμαστε ευέλικτοι στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ολοκληρώσουμε εγκαίρως τον τριμερή διάλογο.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει το σχέδιο εντολής κατά την πρώτη σύνοδο της ολομέλειας τον Ιούνιο. Οι συνομιλίες με το Συμβούλιο θα ξεκινήσουν αμέσως με στόχο την εξεύρεση συνολικής συμφωνίας με την Πορτογαλική Προεδρία τον Ιούνιο.

Πηγή: in.gr

Tags

Recent Comments