Αρχική » Ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία της ΕΕ η δεύτερη έξοδος στις αγορές
Οικονομία

Ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία της ΕΕ η δεύτερη έξοδος στις αγορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Τρίτη, στη δεύτερη συναλλαγή NextGenerationEU, συγκέντρωσε 15 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της Ευρώπης από την κρίση του κορονοϊού και τις συνέπειές της.

Επρόκειτο για διπλή συναλλαγή, η οποία αποτελείτο από ένα 5ετές ομόλογο 9 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να πληρωθεί στις 6 Ιουλίου 2026 και ένα ομολογιακό 30ετίας 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που λήγει στις 6 Ιουλίου 2051.

Και οι δύο δόσεις προσέλκυσαν πολύ έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Η συναλλαγή καλύφθηκε πάνω από 11 φορές και με προσφορές άνω των 170 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή πέτυχε πολύ ευνοϊκές συνθήκες τιμολόγησης, βασιζόμενη στην επιτυχημένη πρώτη έκδοση NextGenerationEU νωρίτερα αυτό το μήνα και την εξαιρετική απόδοση του προγράμματος SURE.

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, Johannes Hahn, δήλωσε: «Είναι η δεύτερη φορά που η Επιτροπή πήγε στις αγορές για να δανειστεί στο πλαίσιο του NextGenerationEU και πάλι έχουμε λάβει μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές μας. Χαίρομαι που τα χρήματα που συγκεντρώνονται σήμερα θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης».

Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU, μετά το 10ετές ομόλογο των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξέδωσε η Επιτροπή στις 15 Ιουνίου 2021 εξ ονόματος της ΕΕ.

Το πρώτο ομόλογο ήταν η μεγαλύτερη έκδοση θεσμικών ομολόγων στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη θεσμική συναλλαγή ενιαίου τμήματος και το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρώσει η ΕΕ σε μία μόνο συναλλαγή.

Μετά τη σημερινή συναλλαγή, η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 35 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Η πρώτη εκταμίευση στο NextGenerationEU πραγματοποιήθηκε ήδη χθες. Στις 28 Ιουνίου, η Επιτροπή χορήγησε 800 εκατομμύρια ευρώ στην REACT-EU. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτεί στοχευμένα μέτρα για τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις για την ταχεία αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, για παράδειγμα, μέσω επενδύσεων σε ενεργειακή απόδοση, πρασίνου και ψηφιοποίησης.

Μέχρι το τέλος του 2021, η Επιτροπή αναμένει να συγκεντρώσει περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα, τα οποία θα συμπληρωθούν από βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς ΕΕ, σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021.

Το ακριβές ποσό τόσο των ομολόγων θα εξαρτηθεί από τις ακριβείς ανάγκες χρηματοδότησης και η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την αρχική της αξιολόγηση το φθινόπωρο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όλες τις προγραμματισμένες επιχορηγήσεις και δάνεια προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και να καλύψει τις ανάγκες των πολιτικών της ΕΕ που λαμβάνουν χρηματοδότηση NextGenerationEU.

Το NextGenerationEU είναι ένα προσωρινό μέσο ανάκαμψης ύψους περίπου 800 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές που αποσκοπεί να στηρίξει την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία του κορονοϊού και να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής Ευρώπης.

Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές έως 800 δισ. ευρώ περίπου από σήμερα μέχρι το τέλος του 2026. Από αυτά, τα 407,5 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα για επιχορηγήσεις (στο πλαίσιο του RRF και άλλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ) και τα 386 δισ. ευρώ για δάνεια. Αυτό συνεπάγεται όγκους δανειοληψίας ύψους, κατά μέσο όρο, περίπου 150 δισ. ευρώ ετησίως.

Δεδομένων των όγκων, της συχνότητας και της πολυπλοκότητας των μελλοντικών δανειοληψιών, η Επιτροπή θα ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από μεγάλους και συχνούς εκδότες και θα εφαρμόσει διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης.

Στη στρατηγική αυτή περιλαμβάνεται ποικίλο φάσμα μέσων και τεχνικών, πέραν της προσέγγισης συνακόλουθων πράξεων «back-to-back» που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής η Επιτροπή για να δανείζεται από τις αγορές, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του προγράμματος SURE. Κατά τα τελευταία 40 έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει διάφορα δανειοδοτικά προγράμματα για τη στήριξη κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Όλες αυτές οι δανειοδοτικές πράξεις χρηματοδοτήθηκαν στη βάση συνακόλουθων πράξεων «back-to-back», κυρίως μέσω κοινοπρακτικών εκδόσεων ομολόγων.

Πηγή: ΟΤ

Recent Comments