Αρχική » EKT: Αναγκαία η στήριξη των επιχειρήσεων – Τι λεει για τον δανεισμό
Οικονομία

EKT: Αναγκαία η στήριξη των επιχειρήσεων – Τι λεει για τον δανεισμό

Μεταξύ των σημαντικών πληροφοριών, στοιχείων και παρεμβάσεων που περιείχε η ομιλία της Κριστίν Λαγκάρντ, την Πέμπτη, μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, αξιοσημείωτα είνα τα σημεία εκείνα στα οποία αναφέρθηκε στις προοπτικές των επιχειρήσεων, αλλά και στις συνθήκες χρηματοδότησης.

Υψηλά τα επιτόκια της αγοράς

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τόνισε ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης κατά την περίοδο της πανδημίας για να μειωθεί η αβεβαιότητα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, πράγμα που θα στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα και θα διαφυλάξει τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα.

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερές μετά τη συνεδρίαση του Μαρτίου.

Ωστόσο, τόνισε, τα επιτόκια της αγοράς αυξήθηκαν περαιτέρω.

«Ενώ εν μέρει αποτυπώνει τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών, η συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων της αγοράς θα μπορούσε να σημαίνει αυστηροποίηση των ευρύτερων συνθηκών χρηματοδότησης που αφορούν ολόκληρη την οικονομία. Μια τέτοια αυστηροποίηση θα ήταν πρόωρη και θα ενείχε κίνδυνο για τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας και τις προοπτικές για τον πληθωρισμό».

Ισχυρές προοπτικές

Η κ. Λαγκάρντ, τόνισε ότι οι έρευνες για τις επιχειρήσεις δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη της δραστηριότητας των υπηρεσιών καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων μειώνεται, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή ομαλοποίηση των δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν περισσότερες επαφές.

Η μεταποιητική παραγωγή παραμένει σθεναρή, υποβοηθούμενη από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση, αν και τα φαινόμενα συμφόρησης από την πλευρά της προσφοράς θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιξοότητες στη βιομηχανική δραστηριότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Δάνεια

Σύμφωνα με την κ.Λαγκάρντ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα υποχώρησε σε 3,2% τον Απρίλιο, από 3,6% τον Μάρτιο και 4,5% τον Φεβρουάριο.

Αυτή η υποχώρηση σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον αντίρροπης δυναμικής των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. O ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις υποχώρησε σε 3,2% τον Απρίλιο, από 5,3% τον Μάρτιο και 7,0% τον Φεβρουάριο.

Η συρρίκνωση αντανακλά μεγάλες αρνητικές επιδράσεις της βάσης σύγκρισης και κάποια επίσπευση της έκδοσης δανείων τον Μάρτιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τα νοικοκυριά επιταχύνθηκε σε 3,8% τον Απρίλιο, από 3,3% τον Μάρτιο και 3,0% τον Φεβρουάριο, υποβοηθούμενος από ισχυρές μηνιαίες ροές και θετικές επιδράσεις της βάσης σύγκρισης.

Να συνεχιστεί η στήριξη

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, υπογράμμισε ότι οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει επομένως να συνεχίσουν να παρέχουν καίριας σημασίας και έγκαιρη στήριξη προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που εκτίθενται περισσότερο στη συνεχιζόμενη πανδημία και στα συναφή περιοριστικά μέτρα.

Ταυτόχρονα, τα δημοσιονομικά μέτρα θα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να είναι αντικυκλικά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι επαρκώς στοχευμένα από τη φύση τους για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ευπάθειες και να στηρίξουν τη γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ. Τα τρία δίχτυα ασφαλείας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις παρέχουν σημαντική χρηματοδοτική στήριξη.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τον βασικό ρόλο του πακέτου Next Generation EU. Καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια παραγωγικά, συνοδευόμενα από διαρθρωτικές πολιτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Αυτό θα επιτρέψει στο πρόγραμμα Next Generation EU να συμβάλει σε μια ταχύτερη, ισχυρότερη και πιο ομοιόμορφη ανάκαμψη και θα οδηγήσει σε ενίσχυση της ανθεκτικότητας και του αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών των κρατών μελών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα θα στηρίξει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ Τέτοιες διαρθρωτικές πολιτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη βελτίωση των οικονομικών δομών και θεσμών και για την επιτάχυνση της μετάβασης στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.

Πηγή: ΟΤ

Recent Comments