Αρχική » WitcheR Unleashes “Boszorkányszimfóniák” – Atmospheric Black Metal Meets Classical Music
Ξένες Κυκλοφορίες

WitcheR Unleashes “Boszorkányszimfóniák” – Atmospheric Black Metal Meets Classical Music

FFO: old Dimmu Borgir, Summoning, Wolves in the Throne Room

Location: Hungary

The Hungarian black metal band WitcheR, known for their atmospheric style, has just released their newest EP “Boszorkányszimfóniák” on the 8th of May, 2024. This one of a kind listener experience brings together black metal and classical music’s grandeur in a dark journey. 

“Boszorkányszimfóniák” stands out for its intriguing concept: it is a solo album that only features covers of classical composers, like Tchaikovsky, Handel, Grieg, Chopin, Williams, and Orff. The way WitcheR incorporates these classical classics in their own atmospheric black metal sound makes them stand out and gives the listeners a unique and impressive experience. 

As a part of the Hungarian black metal elite, WitcheR still makes a way for themselves with their latest album. The EP’s combination of symphonic grandeur and black metal aggression will surely become an obsession for the fans of old Dimmu Borgir, Summoning and Wolves in the Throne Room. 

The EP is out on CD, tape and all major streaming platforms allowing fans to enjoy the band’s original style in different formats as well. 

Check them out on YouTube and subscribe! 

Follow them on Spotify and add them to your playlists!

Support them directly on Bandcamp! 

https://witcherband.bandcamp.com/album/boszork-nyszimf-ni-k

Follow the band at these links:

https://witcherband.hu

https://www.facebook.com/witcherband

https://www.instagram.com/witcherbandofficial

https://www.threads.net/@witcherbandofficial

https://vk.com/witcherband

https://witcherband.bandcamp.com

Recent Comments