Αρχική » Green Brand Awards 2023 – Δύο βραβεία για την εταιρεία Λακιώτης!
Event

Green Brand Awards 2023 – Δύο βραβεία για την εταιρεία Λακιώτης!

Την Τρίτη 21 Μαρτίου, στο House Marriott Hotel, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής
των Green Brand Awards 2023 που διοργανώθηκε από την BOUSSIAS events. Τα Green
Brand Awards έχουν καθιερωθεί ως ο θεσμός που προάγει την καινοτομία σε προϊόντα,
υπηρεσίες και διαδικασίες ανάπτυξης οι οποίες προάγουν την Green οικονομία και το Eco
Living.
Υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Φορέων, Πανεπιστημίων, Επαγγελματίες
καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, βρέθηκαν στην Τελετή Απονομής, επικροτώντας την
καινοτομία και την ποιότητα των βραβευμένων υποψηφιοτήτων των εταιρειών που
συνδυάζουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις βιωσιμότητας και αειφορίας με την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας και την περιβαλλοντική προστασία, προσφέροντας βιώσιμες
τεχνολογίες και πρακτικές, αλλά και προϊόντα που θεωρούνται Green, Eco-friendly,
Recyclable, Reusable, Zero Waste και Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας.
Μεταξύ των εταιριών που διακρίθηκαν ήταν και η εταιρεία Λακιώτης, που απέσπασε
συνολικά δυο βραβεία για τον Τεχνολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης,
στην κατηγορία Low Energy Equipment καθώς και για τον «Πράσινο» Τρόπο Διαχείρισης
των Προϊόντων και της Αποθήκης στην κατηγορία Green and Circular Economy.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αντώνης Λακιώτης εξέφρασε την χαρά του για
αυτή την διάκριση και δεσμεύτηκε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες που θα κάνουν τόσο τα προϊόντα όσο και τις πρακτικές της πιο πράσινες!
Η εταιρεία Λακιώτης απέσπασε συνολικά δυο βραβεία για τον Τεχνολογικό Εξοπλισμό
Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης, στην κατηγορία Low Energy Equipment καθώς και για
τον «Πράσινο» Τρόπο Διαχείρισης των Προϊόντων και της Αποθήκης στην κατηγορία Green
and Circular Economy.

Recent Comments